Ποιά είναι τα έγγραφα που πρέπει να προσκομίσω για την διακοπή σύνταξης (λόγω θανάτου, γάμου ή ενηλικίωση / όριο ηλικίας έμμεσου μέλους που συνταξιοδοτείται απο το Ταμείο);


Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Για την διακοπή της καταβολής της σύνταξης απαιτείται η αποστολή αντίστοιχα της ληξιαρχικής πράξης θανάτου του συνταξιούχου, ληξιαρχική πράξη γάμου για έμμεσο μέλος που συνταξιοδοτείται και στην τρίτη περίπτωση προσκόμιση ετησίως βεβαίωσης σπουδών ή αντίγραφο πτυχίου εάν οι σπουδές ολοκληρωθούν πριν το 24ο έτος ηλικίας.Προσθήκη νέας απάντησης