Ποιά είναι τα έγγραφα που πρέπει να προσκομίσω για την αλλαγή στοιχείων ταυτότητας και διεύθυνσης συνταξιούχου του ΤΣΜΕΔΕ;


Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Πρέπει να αποσταλεί απο τον συνταξιούχο μια φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας με τηλεμοιοτυπία ή ταχυδρομικά.Προσθήκη νέας απάντησης