Ποια είναι τα δικαιώματα του παιδιού;


Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Η Σύμβαση είναι το βασικό εργαλείο που καλύπτει όλο το φάσμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του παιδιού και περιλαμβάνει πολιτειακά, πολιτικά, οικονομικά, πολιτισμικά και πολιτιστικά δικαιώματα χωρίς καμία διάκριση φυλής, χρώματος, φύλου, γλώσσας, θρησκείας, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων, κρατικής, εθνικής ή κοινωνικής καταγωγής, περιουσιακής κατάστασης, ανικανότητας, γέννησης ή οποιασδήποτε άλλης κατάστασης του ιδίου ή των γονέων του ή των νόμιμων κηδεμόνων του. Όλες οι αποφάσεις που αφορούν παιδί πρέπει να λαμβάνουν πρωτίστως υπόψη το συμφέρον του παιδιού.

Οι πρόνοιες της Σύμβασης καλύπτουν 3 πυλώνες:

 Παροχές, που διασφαλίζουν δικαίωμα στην υγεία, την εκπαίδευση, την κοινωνική ασφάλιση, τη φυσική αγωγή, το παιχνίδι, τη ψυχαγωγία, τον ελεύθερο χρόνο, τον πολιτισμό και τις παροχές για ένα επαρκές βιοτικό επίπεδο

Προστασία, που καλύπτει κάθε μορφή κακοποίησης, διάκρισης, εκμετάλλευσης, κατάχρηση ουσιών, αδικία, διαμάχη και σύρραξη.

Συμμετοχή, που αναγνωρίζει το δικαίωμα του παιδιού στο να λαμβάνεται υπόψη η γνώμη του και να έχει πληροφόρηση για τις αποφάσεις που το αφορούν, στην ελευθερία διαμόρφωσης και έκφρασης απόψεων.

το πλήρες κείμενο της σύμβασης
τα δικαιώματα σου με απλά λόγια

Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού περιλαμβάνει τρεις μεγάλες κατηγορίες δικαιωμάτων:

  • Προστασία (από κάθε μορφής κακοποίηση, εκμετάλλευση, διάκριση, ρατσισμό, κ.λπ.)
  • Παροχές (δικαίωμα στην εκπαίδευση, την υγεία, την πρόνοια, την ψυχαγωγία, κ.λπ.)
  • Συμμετοχή (δικαίωμα στην έκφραση γνώμης, την πληροφόρηση, τον ελεύθερο χρόνο, κ.λπ.)

Προσθήκη νέας απάντησης