Ποια είναι η υπόθεση της ταινίας "The Iron Lady (2011)";


"Η σιδηρά κυρία (2011)" υπόθεση;

Απαντήσεις

Η ταινία Iron Lady είναι αφιερωμένη στην Margaret Thatcher (Meryl Streep), στην πρώτη και μοναδική κυρία πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου. Μια από τις πιο διάσημες και με μεγάλη επιρροή γυναίκες του 20ου αιώνα, η Thatcher ήρθε από το πουθενά για να σπάσει τους φραγμούς του φύλου και της κοινωνικής τάξης, και να επικρατήσει σε έναν ανδροκρατούμενο κόσμο.

 

The Iron Lady (2011)Προσθήκη νέας απάντησης