Ποια είναι η θέση της Παλαιάς Διαθήκης στη χριστιανική λατρεία;


Απαντήσεις

Ως χριστιανικό βιβλίο  η Παλαιά Διαθήκη κατέχει σημαντική θέση στη λατρεία της Εκκλησίας. Στις ακολουθίες διαβάζονται κείμενά της. Πολλοί ύμνοι αναφέρονται σε πρόσωπα και γεγονότα που βρίσκουμε στις σελίδες της. Στην εικονογράφηση των ναών συναντάμε πολλά θέματά της.Προσθήκη νέας απάντησης