Ποια είναι η θεραπεία των κονδυλωμάτων;


Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να αντιμετωπισθούν τα κονδυλώματα αλλά η πλήρης εκρίζωση της λοίμωξης μπορεί να είναι δύσκολη ή και αδύνατη. Στόχος συνήθως είναι η εξαφάνιση των δερματικών βλαβών η οποία μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση αλοιφών ή με την άμεση καταστροφή τους.

Οι συνήθεις συντηρητικές θεραπείες των κονδυλωμάτων περιλαμβάνουν τρεις ουσίες: την ποδοφυλλίνη, την ιμικιμόδη και την 5-φθοριο-ουρακίλη. Όλες είναι αποτελεσματικές αλλά χρειάζεται προσοχή στην εφαρμογή καθώς είναι αρκετά ερεθιστικές για το δέρμα.

Η καταστροφή των κονδυλωμάτων γίνεται με κρυοθεραπεία, καυτηριασμό με διαθερμία ή laser ή χειρουργική εξαίρεση. Όλες οι παραπάνω τεχνικές είναι ισοδύναμες αν και συχνά χρειάζονται παραπάνω από μία συνεδρίες. Η επιλογή θα γίνει ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες και μετά από καλή ενημέρωση του ασθενούς.

Παρά τη θεραπεία, ένας στους τέσσερεις ασθενείς θα έχει ξανά στο μέλλον κονδυλώματα από αναζωπύρωση της λοίμωξης. Σε αυτήν την περίπτωση, η θεραπεία πρέπει να επαναληφθεί. Η πορεία της λοίμωξης μπορεί να ελέγχεται περιοδικά με κυτταρολογική εξέταση του πρωκτού.Προσθήκη νέας απάντησης