Ποια είναι η φορολογητέα αξία σε πραγματική δουλεία;


Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Όταν γίνει πραγματική δουλεία σε οικόπεδο ή αγροτεμάχιο η φορολογητέα αξία ισούται με ποσοστό 15% της αξίας της πλήρους κυριότητας ισοδύναμης επιφάνειας οικοπέδου ή αγροτεμαχίου.Προσθήκη νέας απάντησης