Ποια είναι η φορολογητέα αξία σε αποκλειστική χρήση επιφάνειας;


Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Σε δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης επιφάνειας σε πυλωτή ή σε κοινόκτητο ακάλυπτο χώρο οικοπέδου ή αγροτεμαχίου ισούται με το 15% της αξίας της πλήρους κυριότητας ισοδύναμης επιφάνειας οικοπέδου ή αγροτεμαχίου.Προσθήκη νέας απάντησης