Ποιά είναι η διαδικασία εγκατάστασης της κασέτας στο τζάκι;


Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Η διαδικασία είναι σε γενικές γραμμές απλή, σύντομη και οικονομική και μπορεί να πραγματοποιηθεί στα περισσότερα από τα συμβατικά τζάκια. Περιλαμβάνει την τοποθέτηση μιας ενεργειακής εστίας (τύπου κασέτα) στο εσωτερικό της προεγκατεστημένης ανοιχτής εστίας και μικρές μετατροπές στην υπόλοιπη εγκατάσταση- απαραίτητες για την καλή λειτουργία ενός ενεργειακού τζακιού (έξοδοι αεραγωγών, μονώσεις, είσοδος εξωτερικού αέρα κλπ).

Απαραίτητο είναι σε πρώτη φάση να γνωρίζουμε το υλικό από το οποίο είναι κατασκευασμένη η ήδη υπάρχουσα εστία (μαντέμι ή πυρότουβλο) καθώς και τις εσωτερικές διαστάσεις της εστίας. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να επιλέξουμε την ενεργειακή εκείνη εστία (τύπου κασέτα) που ταιριάζει στην υπάρχουσα κατασκευή. Οι ενεργειακές αυτές εστίες είναι κατασκευασμένες με τεχνικές προδιαγραφές ειδικά σχεδιασμένες για το σκοπό αυτό.

Επίσης, χρειάζεται να γνωρίζουμε τα υλικά από τα οποία είναι κατασκευασμένη η καμινάδα του υπάρχοντος τζακιού καθώς και η φούσκα και ο καπνοθάλαμος (πάνω μέρος της εστίας μέχρι και το ταβάνι). Η επέμβαση από πλευράς μας γίνεται συνήθως εσωτερικά της υπάρχουσας εστίας καθώς και στον καπνοθάλαμο και τη φούσκα. Αυτό που πρέπει να εξασφαλίσουμε είναι ότι η εστία μας θα λειτουργεί πλέον σωστά, κάτι που θα γίνει με μετατροπές στην ήδη υπάρχουσα κατασκευή. Οι μετατροπές αυτές θα εξαρτηθούν από τον τρόπο με τον οποίο έχει τοποθετηθεί η ανοιχτή εστία.

Πάντοτε γίνεται προσπάθεια να μην επέμβουμε καθόλου στη διακόσμηση του παλιού τζακιού προκειμένου να μην αυξηθεί το κόστος για τον ιδιοκτήτη. Ωστόσο, κάποιες φορές οι επεμβάσεις στη διακόσμηση κρίνονται απαραίτητες και εξαρτώνται άμεσα από τον τρόπο με τον οποίο έχει τοποθετηθεί η διακόσμηση εξ αρχής.Προσθήκη νέας απάντησης