Ποιά δικαιολογητικά απαιτούνται για την εγγραφή στα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ;


Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Ενδεικτικά αναφέρουμε τη μοριοδότηση του βαθμού του τίτλου σπουδών, της ύπαρξης τυχόν προϋπηρεσίας συναφούς με την ειδικότητα που επιλέγει ο υποψήφιος σπουδαστής, της ηλικίας, της ιδιότητας τέκνου ή γονέα πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας και της ιδιότητας του ορφανού.

oaed.grΠροσθήκη νέας απάντησης