Ποια δάνεια υπάγονται στην ρύθμιση δανείων (2013);


Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Υπάγονται απαιτήσεις από πιστωτικά ιδρύματα που δεν έχουν καταγγελθεί και για τις οποίες έχει εγγραφεί προσημείωση ή υποθήκη στην κύρια κατοικία του οφειλέτη, η αντικειμενική αξία της οποίας δεν ξεπερνά τις 180.000 ευρώ.Προσθήκη νέας απάντησης