Ποια ακίνητα γράφονται στον πρώτο πίνακα Ε9 (2013);


Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Στον πίνακα 1 γράφονται:

Όλα τα κτίσματα που βρίσκονται στην Ελλάδα ανεξάρτητα αν αυτά είναι εντός ή εκτός σχεδίου ή οικισμού.

Όλα τα οικόπεδα που βρίσκονται εντός σχεδίου πόλεως ή οικισμού ανεξάρτητα αν έχουν ή δεν έχουν κτίσματα.Προσθήκη νέας απάντησης