Πληροί ή πληρεί;


Ποια είναι η σωστή κλίση της λέξεως;

Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Βλέπε απαξιοίΠροσθήκη νέας απάντησης