Πληγείσών περιοχών ή πληγέντων περιοχών;


Ποια είναι η σωστή κλίση της λέξεως;

Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Η περιοχή είναι γένους θηλυκού, άρα η μετοχή που την προσδιορίζει, ως επιθετικός προσδιορισμός, πρέπει να συμφωνεί ως προς το γένος. Τα τρία γένη της μετοχής είναι ο πληγείς-η πληγείσα-το πληγέν, γι' αυτό λέμε η πληγείσα περιοχή, οι πληγείσες περιοχές, γενική των πληγεισών περιοχών. Ο τύπος πληγέντων αντιστοιχεί στο αρσενικό και στο ουδέτερο: των πληγέντων αγροτών, των πληγέντων κτιρίων.Προσθήκη νέας απάντησης