Πήγα σε ένα εστιατόριο και δεν είχε κουτί παραπόνων. Τι πρέπει να κάνω;


Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Μπορείτε να απευθυνθείτε στην Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς (ΥΠΕΑ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ή στις αρμόδιες Διευθύνσεις Εμπορίου των κατά τόπους συστημένων Περιφερειακών Ενοτήτων.Προσθήκη νέας απάντησης