Περιθάλπω ή περιθάλπτω;


Πως είναι το σωστό;

Ποιο είναι το σωστό;

Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Το ρήμα σχηματίζεται από τα συστατικά περί και θάλπω και σημαίνει «προστατεύω, φροντίζω (άρρωστο κτλ.)». Ο λανθασμένος σχηματισμός πιθανόν να οφείλεται στην επίδραση ρημάτων όπως συνάπτω, προσάπτω.Προσθήκη νέας απάντησης