Περιποιούνταν ή περιποιόταν;


Ποια είναι η σωστή κλίση της λέξεως;

Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Τα ρήματα με β' συνθετικό το -ποιούμαι, εκτός από το γ' πρόσωπο σε -ούνταν (περιποιούνταν), σχηματίζουν παρατατικό σε -όμουν: περιποιόμουν, περιποιόσουν, περιποιόταν κτλ.Προσθήκη νέας απάντησης