Περιβαλλοντικός ή περιβαλλοντολογικός;


Ποια η σημασία των λέξεων αυτών;

Απαντήσεις

Περιβαλλοντικός είναι ο σχετικός με το περιβάλλον, αυτός που αναφέρεται στο περιβάλλον: Περιβαλλοντική καταστροφή.

Περιβαλλοντολογικός είναι ο σχετικός με την επιστήμη της περιβαλλοντολογίας: Περιβαλλοντολογική μελέτη.

Βλ. και γλωσσικός ή γλωσσολογικός.Προσθήκη νέας απάντησης