Περί πολλά τυρβάζη ή περί πολλά τυρβάζεις;


Πως είναι το σωστό;

Ποιο είναι το σωστό;

Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

η φράση της Καινής Διαθήκης είναι περί πολλά τυρβάζη (β' πρόσωπο του ρήματος τυρβάζομαι = ασχολούμαι, φροντίζω).Προσθήκη νέας απάντησης