Αν περάσω εκπρόθεσµα το αυτοκίνητό µου από έλεγχο ΚΤΕΟ, πόσο περισσότερο θα µου στοιχίσει;


Απαντήσεις

Ο νέος νόµος προβλέπει ότι για τα εκπρόθεσµα επιβατικά αυτοκίνητα έως και 30 ηµέρες το κόστος είναι συν 17 ευρώ (εκτός από το παράβολο των 40 ευρώ στα δηµόσια ΚΤΕΟ και 48 - 55 ευρώ στα ιδιωτικά). Πέραν των 30 ηµερών και έως και 6 µήνες η επιπλέον επιβάρυνση είναι 34 και 68 ευρώ για όσους είναι εκπρόθεσµοι άνω των 6 µηνών.Προσθήκη νέας απάντησης