Πάσχα των Καθολικών 2018 ημερομηνία;


Απαντήσεις





Το Πάσχα των Καθολικών για την χρονιά του 2018 είναι την Κυριακή 1 Απριλίου.



Προσθήκη νέας απάντησης