Παρονομαστής ή παρανομαστής;


Πως είναι το σωστό;

Ποιο είναι το σωστό;

Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Η λέξη παρονομαστής περιέχει τα συστατικά παρά και όνομα. Βλ. και κατονομάζω, μετονομάζω, επονομάζομαι, επονομασία. Η σύγχυση πιθανόν προέρχεται από λέξεις όπως παρανόμι, παρανομία κτλ.Προσθήκη νέας απάντησης