Παρήγγειλα ένα προϊόν από ηλεκτρονικό κατάστημα στην ορισμένη τιμή που αναγραφόταν στο σχετικό πεδίο της προσφοράς. Ωστόσο η επιχείρηση με ενημέρωσε ότι τελικά η τιμή του προϊόντος είναι άλλη από αυτήν της προσφοράς. Είναι νόμιμο;


Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Η συμπεριφορά αυτή είναι παράνομη. Αποτελεί μορφή παραπλάνησης του καταναλωτή, καθώς ο καταναλωτής ενδεχομένως να μην επέλεγε το συγκεκριμένο προϊόν, αν γνώριζε την πραγματική τιμή, ή να μην επέλεγε τη συγκεκριμένη ποσότητα προϊόντος. Εφαρμοστέες είναι οι διατάξεις των άρθρων 9γ επ. Ν. 2251/1994.Έχετε το δικαίωμα να επιμείνετε στην εκτέλεση της παραγγελίας με την αρχική τιμή, είτε να υπαναχωρήσετε και να ζητήσετε επιστροφή των χρημάτων του που ενδεχομένως έχετε καταβάλει. Παράλληλα, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία για την παραπλάνηση στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή.Προσθήκη νέας απάντησης