Παρευρίσκομαι ή παραβρίσκομαι;


Πως είναι το σωστό;

Ποιο είναι το σωστό;

Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Το ρήμα περιέχει τα συστατικά παρά + ευρίσκομαι (λόγιος τύπος του βρίσκομαι): Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν προσωπικότητες της πολιτικής, της τέχνης, της εκκλησίας. Παρόμοια: ανά + ευρίσκομαι = ανευρίσκομαι (αόριστος ανευρέθηκα), επί + ευρίσκομαι = εφευρίσκομαι (εφευρέθηκα).Προσθήκη νέας απάντησης