Παρεμπιπτόντως ή παρεπιπτόντως;


Πως είναι το σωστό;

Ποιο είναι το σωστό;

Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Η λέξη περιέχει τα συστατικά παρά + εν + πίπτω (παρεμπίπτω = παρεμβάλλομαι σε ένα θέμα, διακόπτω και αναφέρω παρενθετικά κάτι): Λόγος περί πολιτισμού, παρεμπιπτόντως, σε ομιλία του προέδρου της παράταξης.Προσθήκη νέας απάντησης