Παραπλανά ή παραπλανεί;


Ποια είναι η σωστή κλίση της λέξεως;

Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Το ρήμα κλίνεται σε -ώ, άς: παραπλανώ, παραπλανάς, παραπλανά κτλ. Παρόμοια και το αποπλανώ, -άς. Στην παθητική φωνή σε -ώμαι, -άσαι: παραπλανώμαι, παραπλανάσαι (παρόμοια και περιπλανώμαι). Δεν κλίνεται σε -ώ, -είς, όπως το θεωρώ.Προσθήκη νέας απάντησης