Ου γαρ γιγνώσκεις τι τέξεται ή τι τεύξεται η επιούσα;


Πως είναι το σωστό;

Ποιο είναι το σωστό;

Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Η φράση σημαίνει: «δε γνωρίζεις τι θα γεννήσει η επόμενη μέρα, τι θα φέρει το αύριο». Το αρχαιοελληνικό ρήμα τίκτω (= γεννώ) σχημάτιζε τον μέλλοντα τέξομαι. Επομένως, η φράση είναι τι τέξεται η επιούσα.Προσθήκη νέας απάντησης