Οτιδήποτε ή ο,τιδήηποτε;


Πως είναι το σωστό;

Ποιο είναι το σωστό;

Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Η λέξη γράφεται οτιδήποτε, εφόσον δεν υπάρχει λόγος σύγχυσης μεταξύ ότι και ό,τι.Προσθήκη νέας απάντησης