Όταν η πώληση αυτοκινήτου ή άλλου οχήματος γίνεται με διακανονισμό και όχι τοις μετρητοίς, δικαιούται ο πωλητής ή η Τράπεζα (σε περίπτωση δανείου) σε παρακράτηση της κυριότητας του οχήματος και σε επιλογή δικής τους ασφαλιστικής εταιρίας;


Απαντήσεις

Σε αυτήν την περίπτωση γίνεται παρακράτηση της κυριότητας του οχήματος και ο πωλητής ή η Τράπεζα παραμένει κύριος μέχρι την αποπληρωμή του από τον αγοραστή.

Μπορούν επιπλέον, για να διασφαλίσουν τα δικαιώματά τους, να αναθέσουν την ασφάλιση σε ασφαλιστική εταιρία δικής τους επιλογής για τους επιπλέον των υποχρεωτικών κινδύνους. Άλλωστε, η συμφωνία πώλησης και αγοράς, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως σύμβαση προσχώρησης, όπου ο προσχωρών-αγοραστής οφείλει να ακολουθήσει τους όρους, που θέτει ο πωλητής προκειμένου να συμβληθεί μαζί του, άλλως δεν υπάρχει υποχρέωση του πωλητή για τη σύναψη της συμφωνίας.Προσθήκη νέας απάντησης