Όταν ένα ακίνητο είναι ημιτελές τι γράφεται στο Ε9;


Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Εκτός από τα υπόλοιπα στοιχεία στην στήλη 10 του πίνακα 1 "κατηγορία ακινήτου" πρέπει να συμπληρωθεί ο κωδικός 99.Προσθήκη νέας απάντησης