(Ως μη) ώφειλε ή όφειλε;


Ποιο είναι το σωστό;

Απαντήσεις

Η φράση είναι λόγια και σημαίνει «ενώ δεν έπρεπε»: Ανέμειξε ως μη ώφειλε προσωπικά θέματα με λεπτά εθνικά θέματα. Διατηρείται η ορθογραφία του λόγιου σχηματισμού: ώφειλε. Στα νέα ελληνικά το ρήμα οφείλω σχηματίζει τον αόριστο όφειλα.Προσθήκη νέας απάντησης