Οξιά ή οξυά;


Ποιο είναι το σωστό;

Απαντήσεις

Η λέξη σύμφωνα με το Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής, προέρχεται από το μεσαιωνικό τύπο οξιά που ανάγεται στην αρχαιοελληνική οξύα. Διατηρείται η απλοποιημένη γραφή: οξιά.Προσθήκη νέας απάντησης