Οι εταιρίες που έχουν ακίνητα υποχρεώνονται να υποβάλλουν Ε9 (2013);


Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Οι Ομόρρυθμες, οι Ετερόρρυθμες, οι Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης, οι Ανώνυμες Εταιρίες, οι κοινωνίες αστικού δικαίου, οι αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρίες, οι συμμετοχικές ή αφανείς καθώς και οι κοινοπραξίες που έχουν πλήρη κυριότητα, επικαρπία, ψιλή κυριότητα ή δικαίωμα οίκησης σε ακίνητα υποχρεώνονται να υποβάλλουν το έντυπο Ε9.Προσθήκη νέας απάντησης