Οι Έλληνες του εξωτερικού που έχουν χωράφια στην Ελλάδα πρέπει να συμπληρώσουν Ε9;


Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Οι Έλληνες του εξωτερικού που είχαν την 1-1-2013 στην κυριότητα τους ακίνητα εκτός σχεδίου (χωράφια, βοσκοτόπια, δασικές εκτάσεις κλπ.) είναι υποχρεωμένοι να ελέγξουν ηλεκτρονικά μέχρι 15-9-2013 την περιουσιακή τους κατάσταση, όπως αυτή εμφανίζεται στην ιστοσελίδα της Γενική Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr), προκειμένου να τη συμπληρώσουν, τροποποιήσουν και να την οριστικοποιήσουν (άρθρο 19 Ν.4110/2013).Προσθήκη νέας απάντησης