Οι δίαιτες όπου τα κιλά χάνονται αργά είναι τελικά αποτελεσματικές;


Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Οι αργές δίαιτες είναι πιο ασφαλείς από τις γρήγορες, αλλά δύσκολα μπορούμε να τις ακολουθήσουμε για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Επειδή όμως τα κιλά χάνονται «αργά», οι πιθανότητες εγκατάλειψης της προσπάθειας είναι μεγαλύτερες. Αυτό, όμως, δεν τις κάνει αναποτελεσματικές, αλλά απλώς πιο «δύσκολες», γιατί χρειάζονται περισσότερη υπομονή.Προσθήκη νέας απάντησης