Οι άνεργοι που έχουν χωράφια πρέπει να υποβάλλουν Ε9 (2013);


Απαντήσεις

Οι άνεργοι που την 1-1-2013 είχαν στην κυριότητα τους χωράφια εκτός σχεδίου υποχρεώνονται να ελέγξουν ηλεκτρονικά μέχρι 15-9-2013 την περιουσιακή τους κατάσταση, προκειμένου να τη συμπληρώσουν, τροποποιήσουν και να την οριστικοποιήσουν, ανεξάρτητα αν έχουν ή δεν έχουν εισοδήματα.Προσθήκη νέας απάντησης