Οι αγρότες είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν Ε9 (2013);


Απαντήσεις

Όλοι όσοι είχαν την 1-1-2013 στην κυριότητα τους ακίνητα εκτός σχεδίου είναι υποχρεωμένοι να ελέγξουν ηλεκτρονικά μέχρι 15-9-2013 την περιουσιακή τους κατάσταση, όπως αυτή εμφανίζεται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr), προκειμένου να τη συμπληρώσουν, τροποποιήσουν και να την οριστικοποιήσουν. Το ίδιο ισχύει και για τους αγρότες που έχουν δικά τους χωράφια (άρθρο 19 Ν.4110/2013).Προσθήκη νέας απάντησης