Οδηγώ ή οδηγάω;


Ποια είναι η σωστή κλίση της λέξεως;

Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Η συνήθης κλίση είναι οδηγώ, οδηγείς, οδηγεί. Στον προφορικό λόγο και σε ανεπίσημο ύφος απαντάται και η κλίση οδηγάω, οδηγάς, οδηγάει.

Παρόμοια: τηλεφωνώ και τηλεφωνάωΠροσθήκη νέας απάντησης