Ο λογαριασμός της ΔΕΥΑΠ μου έχει λήξει! Μπορώ να τον εξοφλήσω μέσω Ιντερνετ;


Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Ο λογαριασμός λήγει την 24 ώρα της ημερομηνίας λήξης του όπως αναγράφεται σε αυτόν, ή την 24η ώρα της ημερομηνίας λήξης της παράτασης της προθεσμίας πληρωμής του. Μέχρι αυτήν την ημέρα και ώρα μπορεί να εξοφληθεί και ηλεκτρονικά. Ρωτήστε την Τράπεζά σας αν παρέχει την δυνατότητα αυτή.

Από την επομένη της ημερομηνίας λήξης του ή παράτασής του, ο λογαριασμός μπορεί να εξοφληθεί μόνο σε οποιοδήποτε Περιφερειακό Κέντρο της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.

Μπορείτε να ενημερωθείτε για τη δυνατότητα παράτασης της προθεσμίας πληρωμής στον σύνδεσμο Ο Λογαριασμός σας > Δυνατότητες Εξόφλησης > Δυνατότητα Παράτασης Προθεσμίας Πληρωμής Λογαριασμού.Προσθήκη νέας απάντησης