Νυχτερινό ρεύμα χειμερινό ωράριο (2012-2013);


Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Το χειμερινό ωράριο ισχύει από 1 Νοεμβρίου έως 30 Απριλίου.

· 02:00-08:00 και 15:00-17:00, για τους πελάτες που είναι συνδεδεμένοι στο Δίκτυο της Ηπειρωτικής Χώρας και των διασυνδεδεμένων με αυτήν νησιών

· 02:00-08:00 και 15:30-17:30, για τους πελάτες των μη διασυνδεμένων νησιών με τμηματικό ωράριο

Πατήστε εδώ για να δείτε αναλυτικά τις ώρες ενάρξεως και λήξεως του οικιακού τιμολογίου με χρονοχρέωση από 01.11.2012 έως 30.04.2013.Προσθήκη νέας απάντησης