Νερό βρύσης ή εμφιαλωμένο;


Το νερό της βρύσης ή το εμφιαλωμένο είναι καλύτερο;

Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Οι απόψεις διίστανται! Η επιλογή του ενός ή του άλλου είδους εξαρτάται πρωταρχικά από το πόσο ασφαλές είναι το καθένα και δευτερευόντως από άλλα κριτήρια. Για παράδειγμα, το νερό βρύσης είναι εύκολα διαθέσιμο σχεδόν παντού και έχει σαφώς φθηνότερη τιμή συγκριτικά με το εμφιαλωμένο. Το εμφιαλωμένο νερό διατίθεται σε εύχρηστη συσκευασία, έχει πιο σταθερή σύσταση, πίνεται συνήθως πιο ευχάριστα και σε κάποιες περιπτώσεις είναι η μόνη ενδεδειγμένη επιλογή, π.χ. όταν ταξιδεύετε στο εξωτερικό, δεν είστε σίγουροι για την ποιότητα του νερού της βρύσης ή έχετε προσβληθεί από γαστρεντερίτιδα.

Προσοχή! Οι λανθασμένοι τρόποι μεταφοράς, αποθήκευσης, συντήρησης, χειρισμού και χρήσης ενός αρχικά ασφαλούς εμφιαλωμένου νερού μπορούν να το καταστήσουν τελικά επισφαλές και ακατάλληλο προς κατανάλωση,Προσθήκη νέας απάντησης