(να) υποβάλετε ή (να) υποβάλλετε αίτηση;


Ποιο είναι το σωστό;

Απαντήσεις

Το ρήμα υποβάλλω έχει δύο λ στο θέμα του ενεστώτα και ένα λ στο θέμα του αορίστου. Για να ξεχωρίσουμε τα δύο θέματα, μπορούμε να αντικαταστήσουμε με ένα συνώνυμο, π.χ. καταθέτω, όπου η διαφορά είναι προφανής. Αν θέλουμε να πούμε να καταθέτετε αίτηση, γράφουμε να υποβάλλετε (εξακολουθητικά ή με επανάληψη). Αν θέλουμε να πούμε να καταθέσετε αίτηση, γράφουμε να υποβάλετε (συνοπτική παρουσίαση της ενέργειας, «να πραγματοποιήσετε κατάθεση αίτησης»). Φαίνεται ξεκάθαρα ότι πρόκειται για τη δεύτερη περίπτωση.Προσθήκη νέας απάντησης