Να βγω ή νά βγω;


Πως είναι το σωστό;

Ποιο είναι το σωστό;

Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Σύμφωνα με τους κανόνες του μονοτονικού συστήματος ισχύουν και οι δύο γραφές. Η πρώτη αντιστοιχεί σε προφορά [ναβγώ] και η δεύτερη σε προφορά [νάβγω].

Παρόμοια: να βρω - νά βρω, να μπω - νά μπω, να 'ρθω - νά 'ρθω.Προσθήκη νέας απάντησης