(να) περισυλλέξουν ή (να) περισυνελέξουν;


Ποια είναι η σωστή κλίση της λέξεως;

Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Ο σχηματισμός είναι περισυλλέξουν. Ο αποκλίνων τύπος οφείλεται σε επίδραση του αορίστου οριστικής περισυνέλεξαν.

Ο "αποκλίνον" τύπος οφείλεται σε έλλειψη κατανόησης της διαφοράς μεταξύ αορίστου και μέλλοντα/ενεστώτα χρόνου - Παρόμοιας φύσης λάθος είναι η "απέκρουση" που κατά συνάφεια οφείλεται στην αντίστοιχη επίδραση της αορίστου οριστικής "απέκρουσε"...

Προσθήκη νέας απάντησης