(να) παραγάγει ή (να) παράξει;


Ποια είναι η σωστή κλίση της λέξεως;

Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Ο ενεστώτας του ρήματος είναι παράγω, ο αόριστος παρήγαγα, να παραγάγω και ο απαρακείμενος έχω παραγάγει. Στα αρχαία ελληνικά υπήρχε τύπος του μέλλοντα παράξω και (σπάνιος) τύπος αορίστου παρήξα, αλλά στα νέα ελληνικά δε συνηθίζονται. Επιπλέον, δεν εμφανίζεται σε κανένα άλλο σύνθετο με το -αγω: *εισήξα, *να εισάξω, *εξήξα, *να εξάξω.Προσθήκη νέας απάντησης