(να) επιστήσω ή (να) εφιστήσω;


Ποια είναι η σωστή κλίση της λέξεως;

Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Το ρήμα είναι εφιστώ και κατάγεται από το αρχαιοελληνικό εφίστημι, που σήμαινε «τοποθετώ». Ως σύνθετο (επί + ίστημι) σχηματίζει τον αόριστο επέστησα και τον μέλλοντα θα επιστήσω. Χρησιμοποιείται κυρίως στη φράση εφιστώ την προσοχή: Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή στην τιμή, που δεν είναι διόλου ευκαταφρόνητη.

Παρόμοια: καθιστώ, κατέστησα, θα καταστήσω.Προσθήκη νέας απάντησης