(να) εισαγάγετε τον κωδικό ή (να) εισάγετε τον κωδικό;


Ποια είναι η σωστή κλίση της λέξεως;

Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Το ρήμα στον ενεστώτα είναι εισάγω, άρα να εισάγετε, και στον αόριστο εισήγαγα, άρα να εισαγάγετε. Για να ξεχωρίσουμε τα δύο θέματα, μπορούμε να αντικαταστήσουμε με ένα συνώνυμο, π.χ. πληκτρολογώ, όπου η διαφορά είναι προφανής. Αν θέλουμε να πούμε να πληκτρολογείτε, γράφουμε να εισάγετε (εξακολουθητικά ή με επανάληψη). Αν θέλουμε να πούμε να πληκτρολογήσετε, γράφουμε να εισάγαγετε (συνοπτική παρουσιάση της ενέργειας, «να πραγματοποιήσετε εισαγωγή κωδικού»). Φαίνεται ξεκάθαρα ότι πρόκειται για τη δεύτερη περίπτωση.Προσθήκη νέας απάντησης