Μύες ή μυς;


Ποια είναι η σωστή κλίση της λέξεως;

Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Ο μυς από τα αρχαία ελληνικά και κλίνεται με τον ίδιο τρόπο. Στον ενικό ο μυς, του μυός, τον μυ και στον πληθυντικό οι μύες, των μυών, τους μυς. Συχνά αγνοείται ο τύπος της ονομαστικής πληθυντικού μύες και στη θέση του χρησιμοποιείται η αιτιατική μυς. Στη σχολική Γραμματική αναφέρεται πληθυντικός οι μύες/μυς, τους μυς.Προσθήκη νέας απάντησης