Μπορούν να εισπράττουν τα ταξιδιωτικά γραφεία πρόσθετη αμοιβή (service fee ή agent fee) για τις υπηρεσίες τους κατά την έκδοση ακτοπλοϊκών, αεροπορικών εισιτηρίων κλπ;


Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Σύμφωνα με το άρθρο 77 της Υπουργικής Απόφασης Α2-2207/07 (ΦΕΚ 815/Β/24.5.2007) είναι νόμιμη η είσπραξη αυτής της προμήθειας από τα ταξιδιωτικά γραφεία, εφόσον η αμοιβή αναγράφεται σε αναρτημένο τιμοκατάλογο σε εμφανές σημείο μέσα στα γραφεία και εφόσον εκδίδουν τη σχετική απόδειξη για την αμοιβή αυτή.

Σημείωση: οι αεροπορικές εταιρίες έχουν πάψει να ενσωματώνουν την προμήθεια των ταξιδιωτικών γραφείων στις τιμές των εισιτηρίων τους.Προσθήκη νέας απάντησης