Μπορώ να υποβάλλω τα δικαιολογητικά μου σε Κ.Ε.Π. ή σε Ο.Τ.Α.;


Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Όχι, η υποβολή των δικαιολογητικών θα πρέπει να γίνεται αυτοπροσώπως αποκλειστικά στα Γραφεία Διαβατηρίων της Ελληνικής Αστυνομίας καθώς και σε συγκεκριμένες έμμισθες προξενικές αρχές στο εξωτερικό.Προσθήκη νέας απάντησης